Böckmann Garanti

Böckmann lämnar 2 års garanti på sina transporter under förutsättning att släpen sköts och servas enligt instruktionsboken, de skall servas minst en gång per år men senast 6 mån efter leveransdatum första gången. För att få en stämpel i serviceboken måste man vända sig till en godkänd verkstad, det går bra att använda en lokal verkstad men fråga din Böckmann leverantör först.

Vissa släptillverkare lämnar garanti på aluminiumgolven detta gör inte Böckmann men vi har aldrig behövt byta ett aluminiumgolv under alla år så man kan nog lungt påstå att deras aluminiumgolv håller släpets livslängd, det är kraftigt profilerat och dessutom extra förstärkt där hästarna står, vi visar gärna prover på släpets uppbyggnad (vägg och golvmaterial mm.) det tål att jämföras!

  • Garantin gäller inte rena slitdelar som bromsbeläggning och gummiytor
  • Körning med broddar i är förbjudet då mattan kan skadas och på sikt även golvskivan under, vill man köra med broddar rekommenderar vi att lägga i slitmattor som skyddar golvet.(finns som tillbehör)
  • Var noga med att tvätta och smörja ditt släp regelbundet så får det längre hållbarhet och ger dig större glädje.